สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราทำ

และนวัตกรรมที่เราสรรค์สร้าง

CLBS เป็นบริษัทนานาชาติในเชียงใหม่
ที่มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

CLBS ให้บริการ การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่บริษัทต่างชาติ ทั้งที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในยุโรปและในเอเชีย เราเอาท์ซอร์สกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจให้กับบริษัทภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองผลลัพธ์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในการดำเนินงานทางธุรกิจ ด้วยการเสนอ บริการที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองในส่วนงานต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ CLBS มีหน้าที่และพันธกิจหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูงที่หลากหลาย ทุกระดับ ตั้งแต่ระบบ Back-end, แอพพลิเคชันบนโมบายแพลตฟอร์ม (iOS, Android), เว็บแอพพลิเคชัน และ เว็บไซต์ ทั้งเพื่อซัพพอร์ต และขยายระบบงานเดิมที่มีอยู่ตามความต้องการของบริษัทลูกค้า และพัฒนาระบบใหม่ๆ ที่ใช้งานภายในบริษัทในแผนกต่างๆ อาทิ แผนกลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายบริการ, แผนกการตลาดและการขาย, ฝ่ายบุคคล เป็นต้น

แผนกกราฟิกดีไซน์

แผนกกราฟิกดีไซน์ มีหน้าที่ในการสรรสร้างและออกแบบสื่อสำหรับใช้ในงานการตลาด และออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (user interface) สำหรับโปรเจคต่างๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น แอพพลิเคชันมือถือ, เว็บไซต์ เป็นต้น

แชร์หน้านี้!
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา... สมัครงาน!