กลับ

PHP Developer

(สัญชาติไทย)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่
 • สัญชาติ ไทย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดทีม Software Development ที่เชียงใหม่ กับเรา CLBS

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง PHP Developer ที่ CLBS (เชียงใหม่)

คุณกำลังหางาน มองหาโอกาสในการทำงาน ในที่ที่ให้ความสำคัญ ให้คุณค่ากับความคิด และไอเดียของคุณ และเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่ 100% อยู่ใช่ไหม? ถ้าใช่ คุณมาถูกทางแล้ว! สมัครเข้ามาทำงานกับเรา ที่ CLBS มาร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ที่สุดยอดด้วยกัน!

ทีม software development ที่ CLBS เกิดจากการฟอร์มทีมขึ้นจากสมาชิกที่มาจากหลายชาติ (multinational staffs) เช่น เยอรมัน กรีซ อิตาลี ไทย และอีกหลายประเทศ เราให้ความสำคัญกับการปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพ ทันสมัย ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่อง

เราพัฒนาและสรรสร้างนวัตกรรมและซอฟต์แวร์ คุณภาพสูงที่หลากหลายทุกระดับ ตั้งแต่ระบบ Backend, แอพพลิเคชันบนโมบายแพลตฟอร์ม (iOS, Android), เว็บแอพพลิเคชัน และ เว็บไซต์ ทั้งเพื่อซัพพอร์ต และขยายระบบงานเดิมที่มีอยู่ตามความต้องการของบริษัทลูกค้า และระบบที่ใช้งานภายใน ในแผนกต่างๆ อาทิ แผนกลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายบริการ, แผนกการตลาดและการขาย, ฝ่ายบุคคล เป็นต้น

การทำงานในตำแหน่ง PHP Develper คุณมีหน้าที่สร้างระบบ Web Application เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท หน้าที่หลักของคุณคือการสร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริง ในขณะที่คุณจะมีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่แรกจนกระทั่งซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Backend ในขณะที่ความเข้าใจด้าน Frontend จะเป็นส่วนเสริม คุณจะได้ทำงานร่วมกับทีมงานที่มีความหลากหลาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยรวม
 • เขียน PHP code ที่มีดี สามารถทดสอบได้ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานร่วมกันกับทีมนักออกแบบ ทีมผู้ดูแลระบบ และทีมงานท่านอื่นๆ
 • ทำการตรวจสอบ ทดสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาระบบที่มีอยู่เดิม
 • เขียนเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาที่เพียงพอต่อการสื่อสารภายในทีม
 • มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนา
 • พัฒนาและติดตั้งระบบใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบหลัก ถ้าจำเป็น
 • จัดการลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน
 • ควบคุมดูแลงานของตัวเองให้เสร็จสิ้นได้

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการสร้างระบบด้วย PHP
 • ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเว็บไซต์ ดังนี้ HTML, CSS, Javascript (เช่น jQuery เป็นต้น)
 • มีประสบการณ์ในการใช้ MVC Framework (เช่น Yii2, Slim เป็นต้น)
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Testing Framework (เช่น phpunit, Codeception เป็นต้น)
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล เช่น MSSQL, MYSQL เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ version Control เช่น Git เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา Web Service เช่น Rest เป็นต้น
 • มีความคุ้นเคยกับ Server เช่น Linux, Windows เป็นต้น
 • มีความตั้งใจจะพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดีที่สุด และกล้าที่จะคิดไอเดียใหม่
Keep in touch with us! Share this job opportunity with a friend!

สมัครงาน

หากคุณมีคุณสมบัติตามข้างต้น ส่งใบสมัครของคุณในรูปแบบภาษาอังกฤษเข้ามาได้เลย

ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ Please verify this first!*