กลับ

Java Developer

(ทุกสัญชาติ)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่
 • รับทุกสัญชาติ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดทีม Software Development ที่เชียงใหม่ กับเรา CLBS

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Java Developer ที่ CLBS (เชียงใหม่)

คุณกำลังหางาน มองหาโอกาสในการทำงาน ในที่ที่ให้ความสำคัญ ให้คุณค่ากับความคิด และไอเดียของคุณ และเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่ 100% อยู่ใช่ไหม? ถ้าใช่ คุณมาถูกทางแล้ว! สมัครเข้ามาทำงานกับเรา ที่ CLBS มาร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ที่สุดยอดด้วยกัน!

ทีม software development ที่ CLBS เกิดจากการฟอร์มทีมขึ้นจากสมาชิกที่มาจากหลายชาติ (multinational staffs) เช่น เยอรมัน กรีซ อิตาลี ไทย และอีกหลายประเทศ เราให้ความสำคัญกับการปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพ ทันสมัย ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่อง

เราพัฒนาและสรรสร้างนวัตกรรมและซอฟต์แวร์ คุณภาพสูงที่หลากหลายทุกระดับ ตั้งแต่ระบบ Backend, แอพพลิเคชันบนโมบายแพลตฟอร์ม (iOS, Android), เว็บแอพพลิเคชัน และ เว็บไซต์ ทั้งเพื่อซัพพอร์ต และขยายระบบงานเดิมที่มีอยู่ตามความต้องการของบริษัทลูกค้า และระบบที่ใช้งานภายใน ในแผนกต่างๆ อาทิ แผนกลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายบริการ, แผนกการตลาดและการขาย, ฝ่ายบุคคล เป็นต้น

การทำงานในตำแหน่ง Java Developer(APIs and Backend) คุณจะทำงานร่วมกับทีมพัฒนาทีมอื่นๆ เพื่อออกแบบและพัฒนา backend services โดยใช้ Java และความรู้ทางด้าน database เช่น RESTful API, Webhooks, Workflow, Advanced Notifications และอื่นๆ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ ซึ่ง front-end softwares มีความหลากหลายตั้งแต่เว็บแอพพลิเคชันจนถึงแอพพลิเคชันมือถืออย่าง iOS และ Android

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ architecture และพัฒนา server-side services เช่น RESTful APIs, APNs, notification services โดยใช้ Java สำหรับโปรเจคต่างๆ เช่น web applications, mobile apps ทั้งสำหรับโปรเจคใหม่ และ โปรเจคเดิมที่มีอยู่แล้ว
 • พัฒนาและปรับปรุง back-end services เพื่อให้มีความเสถียร (robustness) สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (reuseable) มีการตอบสนองที่รวดเร็ว (performance) และสามารถขยายตัวเพื่อรองรับการเรียกใช้ที่มากขึ้น (scalability)
 • พัฒนาและปรับแต่ง back-end ให้มีความปลอดภัย (security and data protection)
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนา front-end เพื่อสนับสนุนการเรียกใช้ services ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น รวมถึงมีส่วนร่วมในกระบวนการทดสอบ (QA)

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนา server-side services โดยใช้ Java
 • มีประสบการณ์และความคุ้นเคยในการใช้ Spring Framework เป็นอย่างดี
 • เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิง object-oriented design ร่วมกับการใช้ design patterns เพื่อพัฒนาโปรเจคที่มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาระดับสากล (best practices)
 • คุ้นเคยและสามารถใช้กระบวนการ unit testing โดยใช้ JUnit และ mock objects เพื่อทำการทดสอบโค้ดระดับ implementation
 • เข้าใจและสามารถใช้งานเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล (database) ทั้งแบบ relational database (SQL based) และ NoSQL
 • คุ้นเคยและสามารถใช้ code versioning tools เช่น Git ร่วมกับ build manager เช่น Maven และ CI servers เช่น Jenkins/Hudson, GO, Bamboo ได้
 • มีประสบการณ์ สามารถออกแบบ และพัฒนา RESTful web services และติดตั้งบนเซิฟเวอร์เพื่อให้ clients เข้าถึงได้
 • มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบ back-end services เพื่อให้มีความเสถียร (robustness) สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (reuseable) มีการตอบสนองที่รวดเร็ว (performance) และสามารถขยายตัวเพื่อรองรับการเรียกใช้ที่มากขึ้น (scalability)
 • สามารถพัฒนาและปรับแต่ง back-end ให้มีความปลอดภัย (security and data protection) เช่น การใช้ oAuth server ในส่วนของ Authentication, การใช้ ACL เพื่อความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น
 • มีความรู้พื้นฐานและหลักการทำงานของเทคโนโลยี front-end
 • สามารถใช้พื้นฐาน Linux ได้
 • คุ้นเคยและสามารถใช้ code versioning tools เช่น Git repository ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • สามารถทำความเข้าใจ business requirements และเสนอไอเดีย ออกแบบ และพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ตาม business requirements ได้
 • สามารถอ่านและเขียน software documents ในรูปแบบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้

Nice to have

 • มีประสบการณ์และสามารถใช้เทคโนโลยี SaaS (Software as a service) ได้
 • มีความรู้และสามารถใช้งานระบบ automated deployment เช่น Chef, Puppet, Docker
Keep in touch with us! Share this job opportunity with a friend!

สมัครงาน

หากคุณมีคุณสมบัติตามข้างต้น ส่งใบสมัครของคุณในรูปแบบภาษาอังกฤษเข้ามาได้เลย

ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ Please verify this first!*