กลับ

iOS Developer

(สัญชาติไทย)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่
 • สัญชาติ ไทย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดทีม Software Development ที่เชียงใหม่ กับเรา CLBS

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง iOS Developer ที่ CLBS (เชียงใหม่)

คุณกำลังหางาน มองหาโอกาสในการทำงาน ในที่ที่ให้ความสำคัญ ให้คุณค่ากับความคิด และไอเดียของคุณ และเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่ 100% อยู่ใช่ไหม? ถ้าใช่ คุณมาถูกทางแล้ว! สมัครเข้ามาทำงานกับเรา ที่ CLBS มาร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ที่สุดยอดด้วยกัน!

ทีม software development ที่ CLBS เกิดจากการฟอร์มทีมขึ้นจากสมาชิกที่มาจากหลายชาติ (multinational staffs) เช่น เยอรมัน กรีซ อิตาลี ไทย และอีกหลายประเทศ เราให้ความสำคัญกับการปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพ ทันสมัย ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่อง

เราพัฒนาและสรรสร้างนวัตกรรมและซอฟต์แวร์ คุณภาพสูงที่หลากหลายทุกระดับ ตั้งแต่ระบบ Backend, แอพพลิเคชันบนโมบายแพลตฟอร์ม (iOS, Android), เว็บแอพพลิเคชัน และ เว็บไซต์ ทั้งเพื่อซัพพอร์ต และขยายระบบงานเดิมที่มีอยู่ตามความต้องการของบริษัทลูกค้า และระบบที่ใช้งานภายใน ในแผนกต่างๆ อาทิ แผนกลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายบริการ, แผนกการตลาดและการขาย, ฝ่ายบุคคล เป็นต้น

เรากำลังมองหาโปรแกรมเมอร์ในตำแหน่ง iOS Developer ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกซึ่งความเห็นของตนเอง รักการเขียนโปรแกรม ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับ user experience มีความตั้งใจที่สรรสร้างและเขียนโปรแกรมให้เสถียรและใช้ง่าย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Mobile Application บน iOS platform และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ มาร่วมทำงานกับเรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ product คิด วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา iOS Applications ที่มีคุณภาพสูง
 • ทำงานร่วมกับ Product owner, Graphic designers, iOS developers และ Backend developers ในขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาแอพพลิเคชัน
 • ทดสอบ (unit test) และร่วมกับเทสเตอร์ในการตรวจสอบและประกันคุณภาพของ iOS Application ที่พัฒนาขึ้น
 • อัปเกรด พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขบั๊ก และพัฒนาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ สำหรับ iOS Apps ที่มีอยู่แล้ว
 • มุ่งมั่นเรียนรู้เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ ประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงโปรเจคให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติ

 • มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในวงจรกระบวนการพัฒนา iOS Mobile Application
 • มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบ และติดตามเทรนด์ของเทคโนโลยีการ พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับ iOS อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาแอพ
 • มีประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการเขียนโปรแกรมและพัฒนา iOS Application โดยใช้ Objective-C หรือ Swift
 • มีผลงาน iOS Application ที่พัฒนาและ published ใน App Store แล้วอย่างน้อยหนึ่งแอพ
 • เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ iOS SDK และ iOS frameworks ต่างๆ เช่น Core Data, Core Animation และอื่นๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
 • มีความคุ้นเคยและสามารถเรียกใช้ RESTful APIs (web services) หรือเชื่อมต่อกับ Back-end services อื่นๆ เช่น SaaS เพื่อเรียกใช้ข้อมูลได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ open-source projects และ library ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา iOS Application และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโปรแกรม ได้อย่างชาญฉลาดและเหมาะสม
 • คุ้นเคยและสามารถใช้ cloud message APIs และ Apple Push Notification service (APNs) ได้
 • เข้าใจในหลักการออกแบบ User Interface ตามหลักการของ iOS Design Guideline สามารถเลือกและปรับใช้ components ให้สอดคล้องกับ UI ได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถใช้งานฟังก์ชัน offline storage, threading และปรับแต่ง app performance โดยใช้เครื่องมือ เช่น Instruments ได้
 • สามารถทำความเข้าใจ business requirements และเสนอไอเดีย ออกแบบ และพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ตาม business requirements ได้
 • คุ้นเคยและสามารถใช้ code versioning tools เช่น Git repository ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • สามารถอ่านและเขียน software documents ในรูปแบบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้
Keep in touch with us! Share this job opportunity with a friend!

สมัครงาน

หากคุณมีคุณสมบัติตามข้างต้น ส่งใบสมัครของคุณในรูปแบบภาษาอังกฤษเข้ามาได้เลย

ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ Please verify this first!*