กลับ

InternShip (Software Development)

(ทุกสัญชาติ)

  • สถานที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่
  • รับทุกสัญชาติ

CLBS เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของนิสิต-นักศึกษา เราจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

สมัครเข้ามาได้เลย! สมัครเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สัมผัสบรรยากาศการทำงานแบบอินเตอร์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสกิลในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในออฟฟิศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สุดชิลรายล้อมด้วยขุนเขา และสัมผัสอากาศหนาวๆ ที่เชียงใหม่

คุณสมบัติ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ รักการพัฒนาซอฟต์แวร์ ชื่นชอบการทำโปรเจคที่ ท้าทาย ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา และพร้อมที่จะดึงขีดสุดของศักยภาพตัวเองออกมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

นอกเหนือจากนี้ คุณยังต้องมี

  • ทักษะและความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการคิด คัดสรรและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ตามความต้องการได้
  • มีความรู้สึกร่วมกับซอฟต์แวร์ที่พัฒนา มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบที่จะพัฒนาโปรดักให้ออกมาดีที่สุด
  • เปิดใจรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสามารถทำงานร่วมกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากนานาชาติได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

นักศึกษาฝึกงานมีหน้าที่และพันธกิจหลัก คือ การพัฒนาและสรรสร้างนวัตกรรมและซอฟต์แวร์ คุณภาพสูงที่หลากหลายทุกระดับร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มือโปรที่ CLBS ที่มาจากหลายชาติ (multinational staffs) โดยนักศึกษาจะมีโอกาสได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ และมีโอกาสได้สัมผัสเทคนิคใหม่ๆ ที่เราใช้การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ CLBS อาทิ Continueous delivery, Test-driven development และการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ Scrum methodology (Agile)


นักศึกษายังจะได้สัมผัสประสบการณ์ในการทำงานจริง ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในขณะเดียวกันกับที่จะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสัมผัสการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

Keep in touch with us! Share this job opportunity with a friend!

สมัครที่นี่

หากคุณมีคุณสมบัติและสนใจในการเข้าร่วมฝึกงานกับเราที่ CLBS อย่าได้รอช้า ส่งใบสมัครเข้ามาให้เราได้เลย!

ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ Please verify this first!*