กลับ

Front-End Web developer

(ทุกสัญชาติ)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่
 • รับทุกสัญชาติ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดทีม Software Development ที่เชียงใหม่ กับเรา CLBS

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Front-End Web developer ที่ CLBS (เชียงใหม่)

คุณกำลังหางาน มองหาโอกาสในการทำงาน ในที่ที่ให้ความสำคัญ ให้คุณค่ากับความคิด และไอเดียของคุณ และเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่ 100% อยู่ใช่ไหม? ถ้าใช่ คุณมาถูกทางแล้ว! สมัครเข้ามาทำงานกับเรา ที่ CLBS มาร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ที่สุดยอดด้วยกัน!

ทีม software development ที่ CLBS เกิดจากการฟอร์มทีมขึ้นจากสมาชิกที่มาจากหลายชาติ (multinational staffs) เช่น เยอรมัน กรีซ อิตาลี ไทย และอีกหลายประเทศ เราให้ความสำคัญกับการปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพ ทันสมัย ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่อง

เราพัฒนาและสรรสร้างนวัตกรรมและซอฟต์แวร์ คุณภาพสูงที่หลากหลายทุกระดับ ตั้งแต่ระบบ Backend, แอพพลิเคชันบนโมบายแพลตฟอร์ม (iOS, Android), เว็บแอพพลิเคชัน และ เว็บไซต์ ทั้งเพื่อซัพพอร์ต และขยายระบบงานเดิมที่มีอยู่ตามความต้องการของบริษัทลูกค้า และระบบที่ใช้งานภายใน ในแผนกต่างๆ อาทิ แผนกลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายบริการ, แผนกการตลาดและการขาย, ฝ่ายบุคคล เป็นต้น

เรากำลังมองหา Front-End Web Developer ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกซึ่งไอเดียของตนเอง มีความทะเยอทะยานและรักในการใช้ความรู้ในด้านการออกแบบมาผสมผสานกับศิลปะแห่งการเขียนโปรแกรม เพื่อสรรสร้างเว็บแอพพลิเคชันที่สุดยอดออกมา คุณจะได้ทำงานร่วมกับ UI/UX designer และ back-end developers เพื่อเปลี่ยนงานดีไซน์ออกมาเป็นเว็บแอพที่สวยงาม และทำงานได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำงานและประสานงานกับ product owner, back-end developers, UI/UX designers และเพื่อนร่วมทีมเพื่อวิเคราะห์ business requirement และพัฒนา web application ฝั่ง client ให้เสร็จสมบูรณ์และมีคุณภาพ
 • ทำความเข้าใจ business requirements และเสนอไอเดีย ออกแบบ และพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันร่วมกับ UI/UX Designer และ back-end developer เพื่อพัฒนา web application ตาม business requirements ได้
 • พัฒนา web application ที่ใช้งานง่าย สวยงาม ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (reusable) รองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานจำนวนมากๆ ได้อย่างเสถียร (robustness) มีการตอบสนองที่รวดเร็ว (performance) และสามารถขยายตัวเพื่อรองรับการเรียกใช้ที่มากขึ้น (scalability) ได้เป็นอย่างดี
 • ทดสอบและร่วมกับเทสเตอร์ในการตรวจสอบและประกันคุณภาพของ web application ที่พัฒนาขึ้น

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลนี web markup, HTML5 และ CSS3
 • สามารถใช้งาน client-side scripting, JavaScript frameworks และ jQuery ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน JavaScript libraries/frameworks เช่น AngularJS, Backbone JS, ReactJS, Durandal JS, Meteor, VueJS และอื่นๆ (อย่างน้อยหนึ่งเฟรมเวิร์ค) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง asynchronous request handling, partial page updates, และ AJAX
 • คุ้นเคยและสามารถเรียกใช้ RESTful web services และใช้ข้อมูล JSON response ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันได้
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน build tools เช่น Grunt, Gulp, Webpack
 • มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนา responsive website
 • สามารถใช้ฟังก์ชันพื้นฐานในโปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Photoshop เพื่อใช้การปรับแต่งรูป ตัดรูป ปรับขนาดรูปได้
 • สามารถพัฒนา web application เพื่อรองรับ cross-browser และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา cross-browser web application ได้
 • คุ้นเคยและสามารถใช้ code versioning tools เช่น Git repository ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • สามารถทำความเข้าใจ business requirements และเสนอไอเดีย ออกแบบ และพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ตาม business requirements ได้
 • สามารถอ่านและเขียน software documents ในรูปแบบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้

Nice to have

 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ server-side CSS pre-processing เช่น LESS, SASS
 • สามารถพัฒนา progressive web application ได้
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PHP หรือ Node.js
Keep in touch with us! Share this job opportunity with a friend!

สมัครงาน

หากคุณมีคุณสมบัติตามข้างต้น ส่งใบสมัครของคุณในรูปแบบภาษาอังกฤษเข้ามาได้เลย

ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ Please verify this first!*