ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อกับ CLBS

CLBS
ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมล้านนา

CLBS เป็นบริษัทนานาชาติในเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2005 และมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

CLBS ให้บริการ การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่บริษัทต่างชาติ ทั้งที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในยุโรปและในเอเชีย เราเอาท์ซอร์สกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจให้กับบริษัทภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองผลลัพธ์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในการดำเนินงานทางธุรกิจ ด้วยการเสนอ บริการที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองในส่วนงานต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครงานหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่: +66(0)81 024 8080

บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด
92/1 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค ถนนมหิดล
ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 50100